Kadir Atıcı

KUDÜS KRALINI ESİR ALAN YİĞİT BELEK GAZİ

Kadir Atıcı

                                                                

                                 KUDÜS KRALINI ESİR ALAN YİĞİT;  BELEK GAZİ

 

Evet… 44 gündür Gazze, İsrail tarafından işgal edilmekte ve çok yoğun bir şekilde katliam yapılmaktadır. Rabbim Filistin’i/Gazze’yi muzaffer eylesin. 

Şimdi bu yazımda sizlere, bu günlerde ismini sıkça anmak istediğim Harput’un Fatih’i Belek Gazi’den bahsedeceğim. Çünkü bu Komutan, İlk kıblemiz olan Kudüs’ü işgal eden Haçlı Kralını 1123 yılında Harput Kalesinde zindana atmıştır. (Bu arada yolunuz Harput Kalesine düşerse –ki düşmesini isterim- tarihteki kahramanlığımızın ve onur nişanımız olan zaferimizin sembolü bu zindanı görebilirsiniz.)

XII. yüzyılın ilk çeyreği, Haçlıların Ortadoğu’da katliama başlayıp, İslâm topraklarını işgal ettikleri dönemdir. 

Evet, Haçlıların eliyle bugün olduğu gibi, dün de zulüm ayyuka çıkmıştı. Ama buna paralel olarak Harput’ta da bir yiğit belirmişti. Peki, kimdir bu yiğit?

Bu yiğit, cesaretiyle ve akıllılığı ile Haçlı ordularını durdurmuş, Kudüs kralını, Urfa kontunu ve Birecik senyörünü Harput Kalesinde tutsak ederek Batının korkulu rüyası haline gelmiş Harput Artuklu Emîri Belek Gazi’den başkası değildir…

Türk-İslam dünyasının komutanı Emir Belek, Artukluların Dersim, Genç, Harput ve Halep emiri olan Behram bin Artuk Bey’in oğlu ve İlgazi’nin de yeğenidir... 

Sultan Melik Şah’ın H.485/M.1092 tarihinde ölümünden sonra vukua gelen fetret ve anarşi sıralarında dâhili savaşlara karışan ve haçlılara karşı parlak zaferler kazanan islam emirlerinden biridir… Belek Gazi…

“Tarih, temaşegah-ı erbab-ı nazardır.

Her safhası ayine-i atvâr-ı beşerdir.”  Zekeriya Zihni Bey (1904-1905)  

Belek Gazi, miladi 1112 yılında Çubukoğlu Mehmet Bey’in ölümünden sonra Türkmen kuvvetleriyle Harput çevresini ele geçirmiş ve Palu Kalesini emaret merkezi (Valilik yönetimi) yapmıştır. Miladi 1115 yılında ise Harput’u alarak burayı da emaret merkezi yapmıştır.

Belek Gazi, Haçlıların Korkulu rüyası, Kudüs Kralını esir alan yiğit komutan…

Belek Gazi, amcası İlgazi ile miladi 1122 yılında Suriye seferine katılarak Haçlılar’ın elindeki Zerdenâ Kalesi’ni muhasara etmiştir. Amcası İlgazi’nin bu sefer sırasında hastalanması nedeniyle Haçlılar’a karşı devam eden savaşların idaresi Belek Gazi’ye geçmiştir. 

 13 Eylül 1122’de Urfa Kontu Josselin de Courtenay ile Birecik Senyörü Galéran du Puiset’i, Surûç yakınlarında mağlûp ederek onları esir almıştır. Bu iki Haçlı komutanını Harput’a gönderip Harput Kalesinde zindana atmıştır. 

Bu mahkûmların dışında bir de, 18 Nisan 1123 yılında Kudüs Kralı Baudouin’i de Harput Kalesinde zindana atmıştır. Belek’in bu muzafferiyeti bütün İslâm âleminde takdirle karşılandığı gibi kendisine “Gazi” unvanını da kazandırmıştır. 

“Tarih-i cihan ki kıssa-i hürd-ü kelan

Dercest deran çi şehriyar-ü çiy elan

Der herverakas bi hanki fi am-ı keza

Kad mate fülanün ve fülanün ve fülan” Zekeriya Zihni Bey (1904-1905)

“Nuru’d Devle” -Müslüman Orduları Baş Komutanı- ünvanını alan Belek Gazi, Suriye’de Menbiç kuşatmasını Timurtaş’a bırakıp Sur şehrinin yardımına hazırlanırken kaleden atılan bir ok ile şehit olmuştur(6 Mayıs 1124). Mezarı, Halep’te Hz. İbrahim makamı önündedir.

Menbiç kuşatmasında iken 50 yaşında şehit olan, Haçlılara karşı kat-i zafer kazanan, Kudüs Haçlı Kralını esir alan Belek Gazi’yi bugünlerde daha çok rahmetle yâd ediyorum…  Rabbim Belek Gazinin mekânını cennet makamını ali eylesin…

Belek Gazinin kıymetini daha çok bilip, adını şehrimizde daha çok yaşatıp, genç nesillere anlatmak dileğiyle… Sağlıcakla kalın…

Yazarın Diğer Yazıları